วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด นำไปสู่นักเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นของตน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี