วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีพระครูธรรมธรบุญโปรด ธมมวโร เจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วน ร่วมประชุม ณ วัดหุบบอนวนาราม

ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ