วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นผู้วางพานพุ่ม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอบางละมุง