ร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา “บรรเลิงภิรมย์”

ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ปีการศึกษา ๒๕๖๕