ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731692854700_1.pdf

แผนผังสถานที่สอบ http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731692854700_2.pdf