ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901703495765_1.pdf