สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ วันที่ 28 – 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564