ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาชั้นขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รายละ 2,000 บาท ล่าสุดนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้โอนเงินเยียวยามาให้สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 ทั้ง 81 แห่ง ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้เงินถึงมือผู้ปกครองโดยตรง ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยกำหนดจุดรับเงิน ให้ผู้ปกครองแต่ละสายชั้นเดินทางมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันความแออัด โดยทั้งครูและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาในจุดบริการ

ขอบคุณภาพจากโรงเรียนสังกัดสพป.ชบ.3

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ