วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.39 น.นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการรับมอบ ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ จากนายศุภชัย นิ่มอนงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับนักเรียน และโรงเรียนเองก็ได้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีนางนางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ และผู้นำท้องถิ่นฯ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพ:ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ