คณะสหกรณ์ จ.ชลบุรี ร่วมกับ ผู้จัดการสหกรณ์ ม.บูรพา มอบอุปกรณ์การเรียนให้สหกรณ์โรงเรียนวัดสุทธาวาส