วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้ารับมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2563 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และม่านบังแสง รวมทั้งอุปกรณ์ด้านการศึกษาต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส