วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุด “อาคารนงลักษณ์ คนธรันต์กุล” โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เค พี เอส รีไซเคิล จำกัด ในโอกาสนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานของนายเตรียมพล ขอดคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ณ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส