อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชารับมอบทุนเพื่อการศึกษาจากสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทย ที่สนามโค้กบางพระ