วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รับมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนวัดตโปทาราม จากนายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และทีมงานพรรคก้าวไกล มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด ชุด PPE จำนวน 20 ชุด และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง พร้อมกันนี้ นายศิรวุฒิ ถนอมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน มอบชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนอีก 100 ชุด โดยมีนายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดตโปทาราม ร่วมในการรับมอบ

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดตโปทาราม

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ