วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาชลบุรี เขต3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ช่อง Obec channel ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3