วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Scopia Dasktop ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.youtube.com/watch?v=S9C5w7Sg-HE&list=PL-ZL95peyLMNe0bEIpwxp46TcAtZtqmih