ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา http://www.amss.chon3.go.th/modules/book/upload_files/1671096237x1127024993_1.pdf