ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มศรีราชา ๒ และกลุ่มศรีราชา ๓ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านระเวิง คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวัน ได้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้แก่นางสาวรสรินทร์ ผ่องแผ้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓