สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)