ยินดีต้อนรับคุณครูศุภกร หม่อมศิริสู่รั้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน