ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901693301717_1.pdf