งานแสดงมุทิตาจิตเนื่อในวาระเกษียณอายุราชการ ครูยุวรี ศิริธัญญาลักษณ์ ครูจรัส วงศ์ชนะ และนายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.ชบ.3