อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาให้การต้อนรับนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมคณะ เดินทางมาเพื่อ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคัน ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา คือ เด็กชายพงศ์พัฒน์ เจริญศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1