วันที่ 12 ธันวาคม 2564 คุณมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และคณะ
ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมโนรมที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 ทุน โดยนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม                                                  
และนางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และคณะครูให้การต้อนรับ