วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ของกลุ่มศรีราชา พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมีบุคลากรครูเข้ารับการอบรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนวัดอัมพวัน และโรงเรียนบ้านเนินตองเข้าร่วมการอบรม โดยมี นายจักรรินทร์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ