วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบป้ายโรงเรียนวัดสุทธาวาส พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู นักเรียน เทศบาลเมืองหนองปรือและชุมขน โดยได้รับการสนับสนุนจัดสร้างโดย นายประมวล ทองใบ (มิตรกมลคอนกรีต) ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส