๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรป้ายหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน พร้อมผ้าผูกคอ ให้กับผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี