วันที่ 1 เมษายน 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมในพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2561 และอาคารเรียน สพฐ.212ล./57-ก ณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์