วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมรายวิชาที่ 1.3 หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมืองชลบุรี https://www.facebook.com/chon333