วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดร.สุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูในสังกัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนบ้านหุบบอน จัดพิธีอัญเชิญกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนบ้านหุบบอน นำโดยนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปยังวัดหุบบอนวนาราม โดยมีพุทธศาสนิกชนนำพุ่มกฐิน และร่วมสมทบกฐิน รวมทั้งสิ้น 3,393,455 บาท