วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพนางเหงี่ยว แซ่เตียว มารดานายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดอุทยานนที (วัดสมถะ) ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

https://photos.app.goo.gl/FhwimffsNE8FKDA8A

https://photos.app.goo.gl/FhwimffsNE8FKDA8A