วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขต เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ:นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ

https://photos.app.goo.gl/688VPBytkKLueR1i7