วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูในสังกัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนบ้านหุบบอน จัดพิธีแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนบ้านหุบบอนได้จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก โดยคณะครูโรงเรียนบ้านหุบบอน นำโดยนายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดหุบบอนวนาราม ก่อนจะทำพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน