วันที่ 20 มกราคม 2565 พระครูอาทรพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดมโนรม นางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนวัดมโนรม โดยนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม  และนางษมนวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูเข้าร่วมพิธีดังกล่าว