อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ร่วมพิธีร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 ประจำปีการศึกษา 2565