วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายสะพายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ณ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ภาพ:โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ