วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเนินตอง  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ ตามอาคารสถานที่ รอบๆ บริเวณโรงเรียน  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ