วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 : เวลา 09.09 น. นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
จัดพิธีพทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
จัดพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น
“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ