๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือกลุ่มโรงเรียนบางละมุง ๓ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี