พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว