ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการณิชาทิพย์ ดิษฐ์อาริยะกูล