ผู้บริหารและคณะครูเข้ากราบนมัสการขอพรเจ้าอาวาสวัดมโนรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565