ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านอำเภอได้เข้าร่วมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่ดารศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยมีนายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอเข้าร่วมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรวเรียนบ้านอำเภอในการประเมินในครั้งนี้ https://web.facebook.com/Baanumphur-school-102709097749863/?ref=pages_you_manage