วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนางสาวนวลจิต หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่ นางสาวพรรณธร ตู้วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านขลอด

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ