วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายพิสิษฐ์ นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่นายสิทธิโชค ศรีดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ