วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 นำโดย นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด นายสัญชัย ฉลาดคิด ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 พร้อมด้วยนางเพชรดา มากคุณ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประเมินนายอนุชิต สงวนหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาดิน

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านเขาดิน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ