วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 นำโดย นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด นายธวัช ใจเย็น ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยนางเพชรดา มากคุณ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประเมินนางสาวรุ่งรัตน์ สุนทรประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ พร้อมกันนี้ มีหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

ภาพ:ขอบคุณภาพโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ