วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารประชุมบุญเลิศ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว