วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3