วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งที่ 7/2567 โดยมีนายมงคล แย้มเกษร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพัทยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : หทัยพันธน์ นักประชาสัมพันธ์